0
back
Koudai Tsukakoshi
Koudai Tsukakoshi
Share
twitter icon
facebook icon
Date of Birth
Nov 20, 1986
Age
33
Place of Birth
Tochigi Prefecture
Nationality
back to driver info
Starts
1
1
TI Aida
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
1
1
2
2
Fuji
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
14
11
3
3
Suzuka
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
3
11
4
4
Buriram
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
2
7
5
5
Fuji
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
14
3
6
6
Sugo
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
4
9
7
7
Autopolis
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
2
6
8
8
Motegi
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
5
15