0
back
Koudai Tsukakoshi
Koudai Tsukakoshi
Share
twitter icon
facebook icon
Date of Birth
Nov 20, 1986
Age
33
Place of Birth
Tochigi Prefecture
Nationality
back to driver info
Starts
1
1
TI Aida
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
5
36
2
2
Fuji
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
10
8
3
3
Autopolis
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
15
2
4
4
Sugo
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
3
DNF
5
5
Fuji
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
4
DNF
6
6
Suzuka
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
3
35
7
7
Buriram
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
3
3
8
8
Motegi
17
Keihin Real Racing
Honda NSX-GT
Honda
8
4